Интериорен дизайн

sample21

Interior design

1. Етапи на проекта и съдържание


Разпределение на пространството

Една от най-важните и отговорни задачи е именно тази. От тук започва всичко.

На този етап от интериорното проектиране са еднакво важни както професионалните умения за практичност при разпределението на определено пространство, така и уменията за нестандартно и креативно мислене на проектанта. На този етап граници не съществуват.

Ние вземаме предвид индивидуалните особености на всички помещения, комуникацията помежду им, конкретните желания на клиента и оптимизираме възможните варианти за разпределение на пространството.


Муудборд и Семпъл борд

Еднакво важна за нас и за клиента е първоначалната презентация на концепцията за дизайн. Муудбордът (Mood Board) може да бъде чудесен начин да се проучи и визуализира един проект, на ниво създаване на концепция. Муудборд е физически или цифров колаж, който събира в себе си и презентира изображения, материали и всякакви други елементи които бихме искали да присъстват в дизайна проекта.

При муудборда дизайнерската визия е все още на етап предварителна селекция и проучвания.

Когато концепцията е изяснена, общата визия и стилът са избрана и приети от нас и от клиента, идва моментът за по-конкретни решения и предложения.

Тук муудборда се заменя от семпъл борд (Sample Board), който вече се използва за показване на конкретни материали, настилки, текстура, материи, десени и цветове, декоративни елементи, мебели и т.н. които са уточнени за използване в пространството.


3D Визуализиране и постпродукция

3D визуализацията представлява компютърно пресъздаване на даден модел или проект от компютърна графика във фотореалистични изображения. Това улеснява в голяма степен възприемането на концепцията и дава възможност да бъдат направени финалните корекции в проекта.

Постпродукцията представлява комбиниране на триизмерните кадри, изравняване на цветове, баланс на цветове, специални ефекти, надписи, озвучаване, баланс на звук, VR или AR и др.


Технически чертежи – Електро, ВиК, ОВиК

На този етап, проекта преминава в технически чертежи по следните части:

 • Електро

  Обхваща всички особености на ел. инсталацията в обекта, разположението на ел. тела и елементи съставляващи силнотоковата инсталация.

 • Слаботокова инсталация

  Обхваща всички елементи и особености на слаботоковата инсталацията в обекта.

 • ВиК

  Обхваща цялостния план за водоснабдяване и канализация, полагане на тръби и разположение, изводи за потребление на вода и канал.

 • ОВиК

  Обхваща всички аспекти на отоплението, вентилацията и климатизация.

  !Всеки от проектите в по горните части съдържа чертежи, схеми, обяснителни записки.


Проект настилки и тавани

Проектът на подовите настилки включва изчерпателна техническа информация за визията на пода в различните помещения. Концепцията е цялостна за обекта, но с вариации според нуждите на различните помещения и тяхното предназначение, решения от гледна точка на функционалност и експлоатация.

Проектът на таваните включва изчерпателна техническа информация относно таваните в различните помещения. Концепцията отново е цялостна за обекта с вариации според нуждите на различните помещения, тяхното предназначение и елементите намиращи се по тях.


Специфични елементи на интериора и мебели

Това е и финалната права на всеки интериорен проект. Тук целта ни е да получим една завършена интериорна концепция. Постигаме го чрез подходящ избор на мебели, кухненско обзавеждане, мека мебел, електроуреди и др.

Финализирането постигаме с избора на декорации и декоративни елементи в обзавеждането. Подбираме декорациите внимателно, с детайлен подход, концептуално свързан с темата на самото помещение и на цялостния дизайнерски проект.

Contact

2. Свържете се с нас!

Ние сме тук за да ви помогнем

от Понеделник до Петък

от 9:00 до 17:00

Може също така да ни се обадите на

0879 343 334

0894 355 601

Или да ни пишете