Екстериорен дизайн

sample21

Exterior design

1. Какво предлагаме на нашите клиенти

Ако сте решили да постройте жилищна сграда, офис сграда, или друг вид сграда, и се нуждаете от проект?

Web4You ще ви предложи Концептуални решения от ново поколение.


Проект на фасади

При екстериорното проектиране обикновено стартираме с проекта на фасадата.

Внимание обръщаме на индивидуалния потенциал на обекта, но и приобщаване на неговата визия към околните сгради, терени, близки обекти и пространства.

Извличаме се възможно най-голяма полза от разпределението на фасадните елементи, подчертаваме си предимствата, прикриваме недостатъците.

Търсим съвременна и устойчива на дизайнерските тенденции визия.


Проект на зелени площи – Вертикална планировка

Вертикалната планировка в същността си представлява моделиране на терена според желанията и нуждите.

С вертикалната планировка ние определяме всички наклони на терена и ситуирането на стълбища, подпорни стени, рампи, площадки, пътеки и подходи.

С нея ще определим също така насочването на повърхностните води и решаваме проблемът със събирането им чрез шахти и канавки.

На финала, ще ви предложим проект за озеленяване и растителност, отново според особеностите на терена.


Разработване на портфолиа и каталози

При желание от страна на клиента ще разработим портфолиа или каталози за строително-инвестиционни компании и брокерски агенции.

Консултантското проектиране може да спомогне за откриването на подходящ строител, с нужния опит, екип и капацитет за изпълнение на готовия проект.

Свързването с брокерски агенции е полезно в случай, че готовият обект ще смени собствеността си и трябва внимателно да се подготви за продажба.

При всички случаи, портфолиата и каталозите подпомагат изключително много процесите на ремонтни и строителни дейности и излизането на пазара на недвижими имоти.

Винаги според нуждите на клиента.

Contact

2. Свържете се с нас!

Ние сме тук за да ви помогнем

от Понеделник до Петък

от 9:00 до 17:00

Може също така да ни се обадите на

0879 343 334

0894 355 601

Или да ни пишете